Đường Hoàng Văn Tâm , Phường Nghi Hương , TX cửa lò , Nghệ An
Day

Tháng Năm 10, 2017