Đường Hoàng Văn Tâm , Phường Nghi Hương , TX cửa lò , Nghệ An
Day

Tháng Năm 3, 2017